Bliv forsøgsperson

Udviklingen inden for lægevidenskaben beror på forskning, så eksisterende behandlingsformer kan forbedres, og nye kan blive opdaget. Klinisk forskning ville ikke være mulig uden forsøgspersoner der er villige til at ofre deres tid og kræfter på at teste nye lægemidler og behandlingsformer. Vi søger derfor konstant forsøgspersoner til diverse forsøg i Nordjylland. Tilmeld din e-mail adresse til højre på siden, og modtag uforpligtende information om kommende forsøg. Alle de forsøg hvortil der rekrutteres forsøgspersoner er godkendt af ”Den Videnskabelige Etiske Komité”, og ved nogle forsøg gives økonomisk kompensation for din deltagelse.

Tak for din hjælp.Se kommende forsøg

 The development within medicine and clinical treatments depends on clinical research.  Clinical research would not be possible without volunteers who are willing to sacrifice their time and effort to test new drugs and therapies. We are therefore constantly looking for subjects to participate in experiments in the region of Northern Jutland. Register your email address to the right of the page, and receive no-obligation information on upcoming trials. All the trials which recruited subjects approved by “The Scientific Ethics Committee,” and in some experiments financial compensation are given for your participation.

Your help is highly appreciated.

Der er lukket for kommentarer.